درباره ما

آموزش بخش جدایی ناپذیر هر رشته و حرفه‌ای است. بدون آموزش احتمال موفقیت در هر کاری تقریبا نزدیک به صفر می‌باشد. به خصوص اگر زمینه فعالیت شما بازارهای مالی باشد که دائما در حال تغییر و پویاتر شدن هستند.


آکادمی آموزشی چارتیکس محیطی جهت کسب دانش فعالیت در بازارهای مالیست و تمام هدف ما ارائه دانش، تجربیات و اطلاعات مفید در این زمینه‌ می‌باشد. در همین راستا با ارائه محتوای آموزشی بروز سعی داریم تا در ارتقا سطح آموزشی جامعه فعالان بازارهای مالی ایران نقش مفیدی را ایفا کنیم.