مطالب آموزشی

تکنیک ترید بر اساس سایه‌های بلند

تکنیک ترید بر اساس سایه‌های بلند

اوردر بلاک چیست و چگونه با آن ترید کنیم؟

اوردر بلاک چیست و چگونه با آن ترید کنیم؟

آموزش سریع چندنموداری چارتیکس

آموزش سریع چندنموداری چارتیکس

نحوه استفاده صحیح از اندیکاتور ATR

نحوه استفاده صحیح از اندیکاتور ATR

همبستگی ارزها چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

همبستگی ارزها چیست و چگونه از آن استفاده کنیم؟

ساختار BOS و CHoCH چیست و چه کاربردهایی دارند؟

ساختار BOS و CHoCH چیست و چه کاربردهایی دارند؟

آموزش ابزار Fixed Range Volume Profile

آموزش ابزار Fixed Range Volume Profile