آموزش سریع چندنموداری چارتیکس

در این ویدئو به صورت بسیار ساده و سریع به قابلیت چند نموداری چارتیکس و امکانات آن پرداخته‌ایم.

  1. نمایش یک نمودار در چند پنجره
  2. نمایش نمودارهای مختلف در پنجره‌های متفاوت
  3. ذخیره چیدمان نمودارها جهت دسترسی سریع
  4. جابجایی بین چیدمان‌ها
  5. ویرایش چیدمان و ذخیره آن
  6. حذف چیدمان‌ها

منتظر آموزش های بعدی ما باشید…

دیدگاه‌ها ۰